کمپینگ بازار

نحوه پرداخت کالا به چه صورت است؟

پرداخت کالا به دو صورت پرداخت از طریق درگاه پرداخت سایت (هنگام ثبت سفارش در سایت) و روش کارت به کارت قابل انجام است.

۱۴۰۱ سه شنبه ۲۰ ارديبهشت
59بازدید
نحوه پرداخت کالا به چه صورت است؟

پرداخت کالا به دو صورت پرداخت از طریق درگاه پرداخت سایت (هنگام ثبت سفارش در سایت) و روش کارت به کارت قابل انجام است.

نحوه پرداخت کالا به چه صورت است؟